קביעת מדיניות לגבי קיום או ביטול פעילויות ללא קהל בתאמי המפריעות/מבטלות פעילויות אחרות

קביעת מדיניות לגבי קיום או ביטול פעילויות ללא קהל בתאמי המפריעות/מבטלות פעילויות אחרות .

@rshouker
הכוונה להוסיף את זה כדיון לאג’נדה של הפגישת חברים ביום חמישי 31.10
נא להוסיף עוד אופציה (חוץ מ האופציות ש קיום או ביטול): שינוי הפעילות / פשרה

השאיר את זה כמו שהוא וההמשך יועלה בדיון . בדיון יועלו האופציות ואני מקווה החלטה.

כדאי להכין את האופציות מראש וגם טיעונים בעד ונגד
לנצל את המפגש להכרעה אם אפשר.

יש דיי הרבה נושאים כבדים על הפרק הפעם

Following the discussion we had at the members meeting at ( Summary of meeting 2019-10-31), there’s a general concensus that things can and should be done differently, but there are several items that remain open that we can attempt to close here.

How about we try to decide via multi select of various alternatives for the process of creating such events?
Discourse counts the number of voters and the votes per alternative. Simply tick the boxes that you are okay with, and you can tick more than one.
If it’s too confusing let me know and we’ll think of something else.

 • Events that restrict usage of tami for activities other than than the event itself require publishing in advance before adding to the calendar.
 • Minimum attendance required in the published location(s) before the event (e.g. 12hr), otherwise it’ll be cancelled (and removed from the calendar).
 • Minimum attendance is not required and the event can still occur, but in a mode that does not interfere with other activities (e.g. on a smaller screen) and a warning is issued in the event publication that this is a possibility.
  Acceptable minimum attendance for the event to occur as is (other than the organizer):
 • 0 (i.e. minimum attendance not required)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  Frequency of movie night:
 • 1 per week
 • 1 per 2 weeks
 • 1 per month

0 voters

Note: from past experience of other events, the minimum effective time to get a substantial audience is slightly over a week, usually 9-10 days, preferably 14-21 days.