נושא על סדר היום: אירועים מקוונים בתאמי

המטרה היא להרים אירועים מקוונים (נניח ב- zoom או jitsy) כאשר הקהל יושב בביתו. המרצה יכול להיות בבית או בתאמי.
קהל היעד הוא אוטיסטים ונהנים מחרדות חברתיות. עשוי להתאים גם למי שגר רחוק ולא רוצה להגיע עד לתאמי לאירוע שלא מחייב שימוש בציוד.

הערות וכן הצעות לאירוע ראשון יתקבלו בברכה.
כמוכן, אם אתם מעוניינים להשתתף בתהליך בחירת המערכת, תודיעו (המשמעות היא להתקין כמה תוכנות ולהתקשקש איתי ושאר הנסיינים במשך 15 דקות כדי לבדוק שירותים שונים). מוזמנים להציע עוד שירותים לבדיקה.