טוביה כהן, ירון קצב ורון מורגנשטרן

מזהים את אחד השמות האלו? הם חברים בתאמי?
אשמח לתשובה

Don’t see how posting names here (without asking them) is a good idea

אני מנסה להגיע אליהם…