Blueprints for autonomous vehicles 27.6.2019 19:00

קישור להרשמה:

ההרצאה תסקור את המבנה והאנטומיה של רכבים אוטונומיים, תוך העמקה לגבי דרישות ואילוצים הנדסיים, מתודולוגיות וטכנולוגיות בשימוש. נדבר על רמות אוטונומיה, על חיישנים ולמידה, מערכות בקרה ורגולציה. ההרצאה מיועדת לקהל הרחב, ואין צורך ברקע מוקדם.
אביתר טרון, ראש צוות אינטגרציה בג’נרל מוטורס ישראל, מעורב בפיתוח טכנולוגיות, מערכות חישה ורכבי ניסוי והדגמה.

1 Like

:sunglasses: