תזכורת: מחר (שני 9/9) ישיבת חברים ב 19:30

נקודות לדיון: