אסיפה כללית של תל אביב מייקרס, ע"ר 580582278 - General assembly of Tel Aviv makers, registered amuta number

2020-02-16T16:00:00Z2020-02-16T17:30:00Z

English translation at the end of the message.

אני שמח להודיע על אסיפה כללית של תל אביב מייקרס, ע"ר מספר 580582278
בתאריך ה-16 לפברואר ב-2020 ביום ראשון בתל אביב מייקרס בקיבוץ גלויות 45, תל אביב,
קומה 3, אולם 106, בשעה 18:00 . לפי התקנון אם לא יהיה רוב ב-18:00 האסיפה
תתקיים כסידרה בשעה 19:00.

על הפרק:

 1. אישור דין וחשבון שהוגש לנו מהרואה חשבון עבור יום 31 לדצמבר 2018
 2. אישור דו"ח וועדת ביקורת עבור יום 31 לדצמבר 2018
 3. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2018
 4. אישור המשך מינוי של חיים וורמברנד כרואה החשבון של העמותה.

תודה,
אלון לוי

(this translation is only for convenience by whomever does not read Hebrew or prefers to read in English. Any mistakes in translation - please check the Hebrew version, it is binding).
I am happy to announce of a general assembly of Tel Aviv makers amuta, number 580582278, on the 16th of February 2020, Sunday, 18:00, at Tel Aviv makers which is at Kibutz Galuyot 45, Tel Aviv, 3rd floor, apartment 106. Per the governing rules of the amuta if a majority of the members are missing by 18:00 the assembly will convene with whatever members are present at 19:00.

On the agenda:

 1. Approval of report by our accountant for the 31st of December 2018
 2. Approval of oversight committee for same
 3. Approval of the verbal report for same
 4. Approval of the continued appointment of Haim Vermant as our accountant

האם אפשר יהיה לפרסם את דוח ועדת הביקורת ודוח הוועד לטובת המצביעים מרחוק?

כן, ברור. אבל חשוב להבהיר:

 1. זה פגישה של הגוף הפורמלי, של העמותה
 2. רק חברים בעמותה בעלי זכות הצבעה
 3. אין לזה השלכה על התנהלות ההאקרספייס.
1 Like

אה. מי הם חברי העמותה?

יש 7, זה לא השתנה כמעט מאז שהיא הוקמה. אני חושב שזה אני, גרמי, אמיתי, יקי, הילה, רונן, וגיא.

1 Like