ישיבת אסטרטגיה לקידום כלכלי של תאמי: יום ראשון הקרוב 15.3

מוזמנים להצטרף או בתאמי או מרחוק.

בשעה 20:00.

עקב המצב הישיבה תתקיים מרחוק דרך: